Начална страницаЗа НасПоръчка на книгиПосоката на КъблеВръзкиВъпроси и Контакти
 
 
ВЯРАТА НА ЕХЛ-И СЮННЕТ
 

Първото условие за мюслиманина, е да се сдобие с иман. Ислямският иман е свързан с убежденията на Ехл-и сюннета. Първата задача на всеки младеж или девойка, които влизат в полова зрялост, е да научат религиозните знания от книгите на Ехл-и сюннета и да вярват съобразно с тях. В Хадис-и шериф се казва: “Моят юммет ще се раздели на сдемдесет и три групи. От тях само една група ще се избави от мъките на Джехеннема. Другите ги очаква гибел. Те ще отидат в Джехеннема.” И в 54 айет на суреи Мю’минун и суреи Рум 32 айет, по смисъл се повелява: “Всяка група смята, че върви по правия път и се радва.” Обаче, коя от тези групи ще се спаси Пейгамберът ни “саллалахю алейхи веселлем” я посочва много добре: “Куловете, които ще се спасят са тези, които вървят по моя път и по пътя на моя Есхаб. Онзи, който не обича дори само един от Есхаб-ъ кирам, напуща Ехл-и сюннета. Онзи, който не е от вярата на Ехл-и сюннет се смята за “кяфир” или за бидат ехли (извратен).”

 
Дата на обновяване
13 Haziran 2024 Perşembe
Всички материали в нашия сайт са подготвени да бъдат от полза на хората.
Всеки може да се възползва от тях както желае без да търси разрешение за това,
при условие да запази оригиналната им форма.
Направи Начална страница   |    Добави към Любими   |   Share Сподели
Брой посетители


Hosted by Ihlas Net