Начална страницаЗа НасПоръчка на книгиПосоката на КъблеВръзкиВъпроси и Контакти
 
 
АМЕНТЮ
 

Условията на вярата са шест. Те са изяснени в Аментю. Пейгамберът ни ресюлуллах "саллаллахю алейхи ве селем” посочва, че иманът означава да се вярва в шест неща. И за това всеки мюслиманин е задължен, първо детето си да запознае с аментю, което да го наизусти и научи неговия смисъл.

АМЕНТЮ: Аментю билляхи ве Мелаикетихи ве Кютюбихи ве Рюсулихи вел-йевмил-ахири ве бил кадери, хайрихи ве шеррихи минеллахи теаля вел- беасю баедел-мевти хаккун, Ешхедю ен ля иляхе иллаллах ве ешхедю енне Мухаммеден абдюхю ве ресулюхю.

 

 
Дата на обновяване
13 Haziran 2024 Perşembe
Всички материали в нашия сайт са подготвени да бъдат от полза на хората.
Всеки може да се възползва от тях както желае без да търси разрешение за това,
при условие да запази оригиналната им форма.
Направи Начална страница   |    Добави към Любими   |   Share Сподели
Брой посетители


Hosted by Ihlas Net