Начална страницаЗа НасПоръчка на книгиПосоката на КъблеВръзкиВъпроси и Контакти
 
 
КАКВО Е ФАРЗ?
 

Фарз се наричат онези неща, които ги повелил Аллахю теаля ясно и категорично да се изпълняват в свещените айети. Изоставянето на фарза е харам (забранено). Този, който не вярва или пък ги подценява, се смята за кяфир. Фарзът бива два вида:

а) Фарз-ъ Айн: Всеки мюслиманин мюкеллеф лично трябва да ги изпълнява. Да се вярва, взимане абдест (ритуално умиване), гусл (умиване на цялото тяло), кланяне намаз пет пъти на ден, изпълняване на оруч в месец Рамазан, при забогатяване даване зекят и ходене на хадж при появата на необходимите условия. Известни са тридесет и два фарза и петдесет и четири фарза.

б) Фарз-ъ Кифайе: Онези фарзове, които при изпълнението им от няколко мюслиманина или само от един, другите се освобождават от отговорност. Те са такива като: произнасяне отговора на даден поздрав, умиване на покойника (извършване гасил), извършване на погребален намаз,  наизустяване на Куран-ъ керим, да се воюва в името на вяра (Джихад), изучаване на религиозни и научни знания в повече отколкото са необходими в своята работа.

 
Дата на обновяване
13 Haziran 2024 Perşembe
Всички материали в нашия сайт са подготвени да бъдат от полза на хората.
Всеки може да се възползва от тях както желае без да търси разрешение за това,
при условие да запази оригиналната им форма.
Направи Начална страница   |    Добави към Любими   |   Share Сподели
Брой посетители


Hosted by Ihlas Net