Начална страницаЗа НасПоръчка на книгиПосоката на КъблеВръзкиВъпроси и Контакти
 
 
СЮННЕТ
 

Сюннет се наричат онези дела или постъпки, чиито изпълнение не са повелени от Аллахю теаля, а са изпълнявани от страна на Пейгамбера ни, получили неговото одобрение или похвала. Неща, които изпълнявал и не е пречил на някои да изпълнява - подобни неща се наричат сюннет. Да не се одобрява сюннета е кюфр (безверие). Онзи, който го одобрява, пък не изпълнява, не се наказва с изтезания. Този, който без причина не изпълнява сюннетите заслужава порицание и лишаване от севаб. Примерно: езан (покана за намаз в джамията), икамет, кланяне на намаза с джемаат, по време на абдеста използването на мисвак (дървена четка за зъби), да дава храна във вечерта в женитбата си, да извърши сюннет на детето си и т.н. Сюннета бива два вида:

а) Сюннет-и Мюеккеде: Онези сюннети, които ги изпълнявал редовно Пейгамберът ни и много рядко ги пропускал. Сюннетите на сутрешния намаз, първите и последните сюннети на обедния намаз, сюннетът на вечерния намаз, два рек’ата сюннет на намаза ятсъ са от този род сюннети. Те безпричинно не бива да се напускат. А който не ги харесва става кяфир. Тези сюннети в никакъв случай безпричинно не се оставят.

б) Сюннет-и Гайр-и Мюеккеде: Това са сюннети, които ги изпълнявал Пейгамберът ни понякога. Такива са първите сюннети с четири рекята на намазите икинди и йатсъ. Ако се напускат редовно без причина мюслиманинът може да се порицава и да се лиши от шефаат. Има и още един вид сюннет: Сюннет-и алел- кифайе. Поздравяване, минаване в отшелничество и пр.

 
Дата на обновяване
13 Haziran 2024 Perşembe
Всички материали в нашия сайт са подготвени да бъдат от полза на хората.
Всеки може да се възползва от тях както желае без да търси разрешение за това,
при условие да запази оригиналната им форма.
Направи Начална страница   |    Добави към Любими   |   Share Сподели
Брой посетители


Hosted by Ihlas Net